Ultima setmana per a sol·licitar les ajudes al xicotet comerç de València

La partida total destinada a les subvencions és de 287.000 euros

El termini per a sol·licitar les ajudes a la creació de nous comerços i a la consolidació dels existents a la ciutat de València acaba en una setmana. Esta proposta de la Regidoria de Comerç té per objectiu el suport a les activitats comercials dels barris de la ciutat per tal d’afrontar les seues despeses corrents derivades d’aspectes com la titularitat, l’exercici, el desenvolupament i la millora del negoci o activitat comercial.

 Atés l’ampli interés que es va mostrar per part de la ciutadania quan van ser anunciades, el regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha recordat que estem en l’última setmana en què els autònoms de la ciutat de València podran sol·licitar-les.

 

“Apostem fermament pel xicotet comerç municipal, ajudem perquè els autònoms puguen fer front al manteniment dels seus negocis de proximitat i impulsem de manera decidida la creació d’empreses comercials a València. Amb esta línia de subvencions millorem el mapa comercial de la ciutat, amb l’objectiu de mantindre l’essència i la tradició del cap i casal”, ha dit el regidor Galiana.

 

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. I van destinades tant a les xicotetes empreses com a les microempreses.

 

Les ajudes municipals podran destinar-se a partides molt diverses, com al pagament del lloguer del local comercial, a la implantació de sistemes de qualitat comercial, a la realització de cursos de formació del personal treballador, a implantar noves tecnologies de gestió empresarial per a l’exercici de la seua activitat, a la participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic o a la realització d’auditories energètiques.

A més, a banda de millores internes del comerç, també hi ha previstes partides enfocades a millorar el posicionament de cara a l’exterior dels xicotets comerços, així es podran elaborar amb la línia de subvencions estudis de mercat, anàlisis d’oferta i de demanda, màrqueting empresarial, enquestes d’avaluació de satisfacció de clients, aplicació de servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l’establiment comercial en el mercat.

Les ajudes també preveuen les despeses per a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, com ara les derivades del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o l’elaboració de material gràfic i documental. A més, s’hi inclouen els servicis d’assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d’assessorament laboral i fiscal relacionat amb l’exercici de l’activitat.

Altres accions que podrà dur a terme el xicotet comerç de la ciutat amb esta línia de subvencions municipals són implantar servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l’activitat comercial a través d’Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial; publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

Per acabar, també s’hi preveuen les quotes d’assegurances de responsabilitat civil, de subministrament d’energia, aigua, telèfon o Internet específicament referides a l’establiment comercial, l’obtenció de certificats oficials en matèria d’igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

 

D’altra banda, cal dir que se subvencionarà el 100 per cent del total de les despeses justificades fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. La partida total destinada a la línia de subvencions és de 287.000 euros. Es poden sol·licitar en la web <http://comercvlc.es/> fins a este diumenge.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
L’Ajuntament incorpora 55 operaris per a cuidar la devesa i obri tres punts d’informació al visitant

Un total de 98 operaris treballaran en este pla municipal a raó de 37,5 hores setmanals durant tot un any

Cerrar