“El TSJ de la Comunitat Valenciana admet a tràmit el Recurs Contenciós de *VOX contra el Decret de Plurilingüisme de Marzà”

La Sala de la Contenciós-Administratiu (Secció Quarta) del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha admès a tràmit, mitjançant Resolució de data 8 de maig, el Recurs interposat per *VOX contra el Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el Model Lingüístic Educatiu Valencià, i es regula la seua aplicació en els Ensenyaments no Universitaris de la Comunitat Valenciana, dictat per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport.
Des de *VOX volem manifestar a tota la ciutadania valenciana, que ens anem a *cejar en la defensa de les llibertats, enfront de l’adoctrinament continu que exerceix el Govern de la Generalitat, i de forma molt especial, i encara més greu, en l’àmbit de l’Educació.
El *Decretazo de Marzà vulnera preceptes de la Constitució Espanyola, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, ja que entre altres qüestions:
1. Divideix l’educació en sis tipus diferenciats, el propòsit dels quals és una progressió cap a nivells d’immersió il·legal en valencià.
2. Obvia la capacitat d’elecció dels pares assignant la capacitat d’adscripció a l’adreça i al claustre.
3. Es detecta una penalització en els nivells d’anglès en els supòsits que intensifiquen el castellà, mentre que açò no ocorre en els casos en què l’elecció és el valencià.
4. La terminologia “bàsic, intermedi i avançat”, aparenta correspondre’s més amb les hores de valencià que amb les d’anglès, ja que en tot cas va en detriment exclusiu de les de castellà.
5. L’Inglés únicament porta aparellat un reconeixement acadèmic “certificat”, si s’opta pels nivells avançat 1 i 2, açò és, els que prioritzen el valencià enfront del castellà. Concretament, els alumnes que cursen nivell avançat, amb més assignatures en valencià, arribaran a obtenir una certificació de nivell B1 en anglès en concloure Batxillerat, mentre que aquells el centre del qual opte pel nivell bàsic -amb més castellà-, no aconseguiran certificació alguna d’anglès malgrat cursar un nombre similar d’assignatures en aqueixa llengua.
En paraules del President de *VOX València, José María Plans, “*VOX sempre defensarà la riquesa cultural del Regne de València, amb una llengua pròpia que és el valencià, i una llengua compartida per tots els espanyols, que és el castellà; i en aqueixa defensa, lluitarem perquè no es produïsca en cap cas una discriminació en la lliure elecció dels pares, així com no s’impose pel poder polític un valencià ideologitzat, que és el català defensat pel tripartit que governa la Generalitat, i que pretén negar el valor, la història i la identitat de la Llengua Valenciana, amb tots els seus segles d’història, partint del romanç valencià al que ja es referia el Rei Jaime I en el segle XIII”.

Per la seua banda, Plans Massó, President de *VOX Castelló, ha afirmat, “En aquest tema com en punts altres, la qual cosa queda patent és una clara intenció del tripartit de retallar i fins i tot eliminar, drets i llibertats als ciutadans, en concret, la lliure elecció de la llengua en la qual estudien els nostres fills. Aquest decret de plurilingüisme no és sinó una immersió lingüística encoberta, amb l’agreujant que aquesta immersió és en una llengua, el català, que pretenen imposar a tota la societat, avançant solament en el sentit de mes català i menys castellà fins a una eradicació total d’est en les nostres aules”.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Xavier Herrero serà l’artista de les falles Marquès de *Montortal – *Berni Català i Lluís *Oliag – *Mariola Granada

Les comissiones Marquès de *Montortal – *Berni Català i Lluís *Oliag – *Mariola Granada van signar la passada setmana el

Cerrar