Tornar-la Generalitat publica les bases de les ajudes de rehabilitació que subvencionen fins a un 35% de les obres i un 10% addicional

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) les bases que regulen els programes d’ajudes per al Foment de la Rehabilitació *Edificatoria i de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis, IEE, dins del Pla Estatal d’Habitatge.

La subvenció per a rehabilitació serà fins a un 35% de les obres i d’un 10% addicional, que la Generalitat incorpora, com ja va fer per primera vegada en l’anterior convocatòria. Es podrà subvencionar fins a 2.000 euros per habitatge en obres de conservació com l’estructura dels edificis, façanes o les cobertes, així com per a obres de sostenibilitat que impliquen millorar la qualitat tèrmica de l’edifici i instal·lació d’energia renovable; i de fins a 4.000 euros per habitatge en obres d’accessibilitat per a la instal·lació d’ascensors o rampes adaptades.

Aqueixes ajudes s’emmarquen en l’objectiu de la Generalitat, a través del departament que dirigeix María José Salvador, de donar un nou impuls a la rehabilitació d’edificis i habitatges.

Programa de Foment de la rehabilitació *edificatoria

En la rehabilitació dels elements comuns dels edificis, la conselleria vol potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat i contribuir a resoldre els problemes d’accessibilitat i eficiència energètica, patologies estructurals o adequació d’instal·lacions de l’edifici. Així mateix aquestes ajudes tenen com a objectiu reactivar el sector de la construcció.

Poden sol·licitar aquestes ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitat de propietaris, o els propietaris únics d’edificis d’habitatges i tindran preferència les obres en edificis en els quals almenys el 60% dels propietaris tinga ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades el *IPREM. També tindran la consideració de beneficiaris les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d’immobles destinat a lloguer d’habitatges.

Poden optar a les ajudes els edificis de residència col·lectiva, construïts abans de 1981, amb almenys el 70% de la seua superfície siga usada com a habitatge i que siga el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. Excepcionalment, s’admetran edificis que, sense complir aquestes condicions, siguen d’habitatges no situats en zones de platja o de segona residència, amb greus danys estructurals o d’un altre tipus identificats en el IEE com de dany alt i d’intervenció urgent. També, quan es tracte d’edificis finalitzats abans del 2000 i que vagen a ser destinats íntegrament al lloguer, durant almenys deu anys a explicar des de la recepció de l’ajuda.

Es consideraran actuacions subvencionables de conservació, les obres per a esmenar les deficiències detectades pel IEE sobre fonamentació, estructura, instal·lacions, cobertes, terrats, façanes i *medianerías o altres elements comuns; així com les que es realitzen en les instal·lacions comunes d’electricitat, lampisteria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d’adaptar-les a la normativa vigent.

En quan a la millora de la qualitat i sostenibilitat, es podrà subvencionar la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per a reduir la seua demanda energètica, la instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. Igualment la instal·lació d’equips d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes i de les instal·lacions que afavorisquen l’estalvi d’aigua.

En matèria d’accessibilitat es podrà demanar ajudes per a la instal·lació o renovació d’ascensors, instal·lació de *salvaescaleras o altres dispositius d’accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, senyals lluminosos o sonores que permeten l’orientació en l’ús d’escales i ascensors, i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de dos mesos a partir de l’endemà que es publique la convocatòria corresponent en el DOGV

Recolze a la Implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis

De les ajudes per a la Implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis es podran beneficiar les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial, que haguessin registrat el IEE amb posterioritat al 26 de juliol de 2016.

La subvenció màxima serà de 20 euros per cadascuna dels habitatges de les quals conste l’edifici, i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas puga superar-se la quantitat de 500 euros per l’edifici, ni el 50 per 100 del cost de l’informe. En la seua concessió es prioritzarà l’antiguitat de l’edifici, el nombre d’habitatges i la qualitat constructiva segons la categoria cadastral.

El IEE analitzarà de manera detallada, els aspectes relacionats amb l’estat de conservació de l’edifici, la determinació de si l’edifici és susceptible o no d’incorporar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, i l’avaluació de l’eficiència energètica de l’edifici.

La Generalitat, de forma addicional a les ajudes que es finançaran pel Ministeri de Foment, concedirà una ajuda màxima de 8 euros per cadascuna dels habitatges de les quals conste l’edifici, i de 8 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas puga superar-se la quantitat de 200 euros per l’edifici, ni el 20 per 100 del cost de l’Informe.

L’obligatorietat del IEE s’estableix per als edificis de residència col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a la seua rehabilitació. En aqueix sentit, els edificis que el 28 de juny de 2013 tingueren 50 anys, hauran d’aportar el IEE abans del 28 de juny del 2018 i els que vagen aconseguint l’antiguitat de 50 anys, a partir del 28 de juny de 2013 tindran un termini de 5 anys per a fer l’informe partir de la data en què compleixen 50 anys.

Pressupost

Quant al pressupost, el cas de les ajudes a la rehabilitació, el ministeri aportarà 17.321.838 euros i la Generalitat 2.084.083 euros. Així, el total ascendeix a 19.405.921 euros enfront dels 18.507.371 euros de l’exercici anterior.

En relació a l’Informe d’Avaluació d’Edificis, el pressupost també s’incrementa pel que fa a 2016, ja que s’incorpora, com a novetat, una aportació de la Generalitat de 133.600 euros, que ve a reforçar el pressupost del Ministeri de Foment de 334.000 euros. D’aquesta forma, el pressupost global es xifra en 467.600 euros.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Compromís demana el desmantellament de l’emmagatzemament Castor i un pla de reindustrialització per al Maestrat

Els senadors reclamaran un tracte just per a la comarca, que ja es va veure castigada per l'activitat d'aquesta planta

Cerrar