Suspesa l’aplicació de l’IVA per a l’assistència jurídica gratuïta

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha traslladat al Consell General de l’Advocacia Espanyola la comunicació del Ministeri d’Hisenda per la qual se suspenen els efectes de la resolució del passat 25 gener emesa per aquest departament i per la qual l’assistència jurídica gratuïta quedava subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit.

El Ministeri d’Hisenda té en compte així la Proposició de Llei presentada la passada setmana en el Congrés dels Diputats, que es va a tramitar pel procediment d’urgència, per la qual es va a modificar la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, i amb la qual es va a reforçar el sistema i la garantia de l’accés dels ciutadans a l’Administració de Justícia.

Aquesta iniciativa té per objecte adoptar les mesures necessàries per a afermar el dret constitucional a la tutela judicial efectiva i reforçar la configuració legal del dret a l’assistència jurídica gratuïta ressaltant el caràcter obligatori de l’organització del servei per part dels col·legis professionals i el caràcter gratuït de la seua prestació. Tot açò, amb l’objectiu de mantenir el servei que es presta al marge de tota subjecció o aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit.

A la vista d’aqueixa Proposició de Llei i amb l’ànim de dotar de major seguretat jurídica als advocats, als procuradors dels tribunals als quals afecta i als propis ciutadans als quals es reconeix el dret, Justícia va sol·licitar al Ministeri d’Hisenda la suspensió del criteri tal com havien acordat tots dos departaments.

Els col·legis professionals assumeixen l’obligació de prestar un servei públic que es fonamenta en l’article 119 de la Constitució. D’altra banda, la compensació satisfeta per aquesta assistència té naturalesa anàloga a una indemnització, és a dir, no s’entén com una retribució posat que s’allunya dels preus de mercat, s’imposa sense que el professional tinga capacitat per a modificar-la, està subjecta a barem i amb ella es pretén indemnitzar als lletrats i procuradors per la prestació del servei.

En l’actual regulació, el servei es qualifica com a remunerat o retribuït, la qual cosa havia donat lloc a dubtes interpretatius sobre els seus efectes fiscals que desapareixeran com a conseqüència d’aquesta proposició normativa. Les administracions públiques competents seguiran finançant amb càrrec a les seues dotacions pressupostàries la prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta pels Col·legis d’Advocats i de Procuradors com fins ara.

La norma en tramitació tindrà efecte des de l’1 de gener d’enguany, amb el que la suspensió ara acordada per Hisenda implica que els professionals no hauran de realitzar declaració de l’IVA del primer trimestre en el que a assistència jurídica es refereix.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Julio Monterrubio artista faller infantil 2018 de la Falla Duc de Gaeta- *Pobla de *Farnals

La Falla Duc de Gaeta- *Pobla de *Farnals té l'honor de comunicar la contractació de l'extraordinari artista Julio *Monterrubio per

Cerrar