Suspensió cautelar de llicències per a ús Hoteler a Ciutat Vella

El nou Pla Especial de Protecció té com a  principal objectiu la recuperació i potenciació del teixit residencial.

 

El regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha informat de la suspensió cautelar de llicències per a ús hoteler o d’apartaments turístics en tots els barris de Ciutat Vella, que presumiblement aprovarà el Ple de l’Ajuntament i que es mantindrà en vigor fins que en un altre ple, el d’abril o maig, s’aprove l’exposició pública del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, en el qual es plasmaran els detalls del nou planejament i la suspensió de llicències s’adaptarà a allò establit en este Pla i en l’objectiu de recuperació i potenciació del teixit residencial.

 

“Era necessària una paralització temporal i cautelar de la tramitació de llicències, que es tradueix bàsicament en què una vegada es produisca l’aprovació pel Ple del pròxim dijous no es tramitaran més peticions de llicències que comporten un canvi d’ús de residencial a hoteler. Açò no condiciona el contingut estricte del planejament que especificarà en el seu moment la zonificació, els supòsits i la casuística que permetrà o no la instal·lació de nous hotels o de nous apartaments turístics a Ciutat Vella”, ha assenyalat Vicent Sarrià.

 

El regidor de Desenvolupament Urbà ha recordat que ja en el PGOU de 1988 es posava l’accent principalment “en el manteniment i recuperació de Ciutat Vella, fomentant l’ús residencial en un districte de la ciutat que estava perdent a bona part dels seus habitants”. En el document de directrius i estratègies del nou Pla Especial de Protecció “s’assenyala com a objectiu principal la recuperació i potenciació del teixit residencial, procurant l’equilibri entre este ús i la resta, mitjançant la modificació de l’actual règim d’usos, a fi de controlar i limitar la implantació d’usos que, com el terciari hoteler, ja estiguen saturats o afecten al desenvolupament de l’ús residencial”.

 

Sarrià ha mostrat els plànols de Ciutat Vella on es reflecteix que ”existeix una saturació de teixit no residencial: dotacional públic i privat, terciari, habitatges turístics i hotels existents o amb llicència sol·licitada, per la qual cosa es fa necessària esta suspensió cautelar de llicències per a estudiar la millor manera de protegir el teixit residencial i recuperar població.”

 

Esta suspensió cautelar, per a estudiar el règim d’usos definitiu, no afecta les 70 sol·licituds de llicència presentades amb anterioritat i en fase de tramitació, de les quals 47 corresponen a hotels i 23 a apartaments turístics, “sempre que en el moment de la suspensió compten amb la documentació preceptiva per a la seua tramitació”.

 

La suspensió cautelar amb caràcter general a l’espera del nou planejament que establisca la casuística és una mesura preventiva. ”No es pretén abundar en la ‘turismefòbia’ sinó mantenir el caràcter residencial dels barris del centre històric enfront d’un fenomen que en molts casos provoca l’expulsió de residents, l’augment dels preus de l’habitatge i del valor del sòl i l’especulació, a l’espera d’un Pla Especial la línia del qual és preservar aquelles zones que ja són residencials i potenciar-les”.

 

 

Sarrià ha manifestat que “el teixit hoteler de Ciutat Vella és més que suficient”, i ha recordat que el fenomen de terciarització dels centres històrics no és, de cap manera, sols de  València, ”no és un problema que es done només a València sinó en totes les ciutats amb un gran atractiu turístic i que no estan encara saturades”.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Sarrià ha insistit que la retirada de les passarel·les de l’avinguda del Cid, “era una mesura totalment necessària.”

Sarrià ha insistit que la retirada de les passarel·les de l’avinguda del Cid, impulsada des de la regidoria de Desenvolupament

Cerrar