Summa planteja una nova baixada de taxes per als ajuntaments als quals presta servei

• L’organisme de gestió tributària abordarà al setembre aquesta mesura, que segueix a la rebaixa del 40% que ja s’ha aplicat a les plusvàlues
• Durant el primer semestre d’enguany s’incrementen notablement els ingressos per als ajuntaments

Summa Gestió Tributària portarà al Consell Rector en el mes de setembre l’aprovació d’una nova baixada de taxes per als ajuntaments als quals presta servei. Aquesta nova reducció de costos per als consistoris, que podrà afectar a l’IBI, IAE, vehicles i altres tributs, segueix la rebaixa del 40% aplicada a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua, que ja va entrar en vigor el passat mes de gener.
La nova mesura, que beneficiarà directament tant als ajuntaments que ja operen amb Summa com als quals es puguen incorporar pròximament, respon a l’objectiu de potenciar l’eficiència per a possibilitar una reducció dels preus per als municipis, així com incrementar els estàndards de qualitat en el servei que es presta tant a ells com als ciutadans.
“D’aquesta manera, gràcies als resultats collits en el marc d’una estratègia de millora de l’eficiència que té el focus a reforçar la qualitat dels serveis, l’optimització dels processos, la innovació i les economies d’escala, Summa està en disposició de plantejar aquesta nova baixada de taxes, que es traduirà en un important estalvi directe per als ajuntaments als quals presta servei”, ha destacat el vicepresident, diputat d’Hisenda i Administració General, Alejandro Morant.
El diputat ha afegit, a més, que “amb aquest tipus de rebaixa s’aconsegueix un important estalvi per als nostres ajuntaments que es materialitza en inversions i projectes de millora per a les instal·lacions i serveis municipals”. Així mateix, ha puntualitzat que “la conclusió i allò que realment importa és que els màxims beneficiaris d’aquesta mesura són els ciutadans de la nostra província, ja que en alguns casos es rebaixa la pressió fiscal de determinats impostos”.
Més ingressos per als ajuntaments
Durant el primer semestre d’enguany s’han incrementat notablement els ingressos per als ajuntaments de la província, havent sigut un dels millors períodes dels últims anys. D’una banda, en el primer període de recaptació voluntària d’enguany, que va afectar als impostos de vehicles, residus, guals i altres taxes, es van superar els 120 milions, la qual cosa ha suposat 4 milions més sobre la recaptació de l’any anterior i el millor registre dels últims sis anys.
Quant a la recaptació executiva a favor dels consistoris, s’han superat els 38,7 milions d’euros, la qual cosa representa un increment de més de dos milions respecte al mateix període de 2016 i es troba entre els millors resultats dels últims deu anys.
Més confiança i més delegacions
Aquests bons resultats, sumats a la implantació de nous serveis innovadors, tant per als ajuntaments com per als contribuents, a la baixada de taxes i a l’aposta per la qualitat han reforçat la confiança en Suma dels municipis, que estan augmentant les seues delegacions en l’organisme.
En aquest sentit, des del passat any, més de 25 ajuntaments de la província han confiat en Suma la gestió i recaptació de conceptes tributaris que encara no tenien delegats, mentre que continuen les converses amb els quals ja han expressat interès a reforçar la seua col·laboració.
Millora financera
Al marge de l’increment de la recaptació i la baixada de taxes a favor dels ajuntaments, l’organisme de gestió tributària també ha contribuït a millorar la situació financera dels municipis als quals presta servei mitjançant la realització de bestretes mensuals a compte de la seua recaptació, facilitant d’aquesta manera la planificació de la seua tresoreria i el compliment dels seus compromisos de pagament.
D’aquesta forma, en aquest primer semestre i abans fins i tot de la posada al cobrament de l’IBI i el IAE, Suma ja ha avançat 193 milions a compte de la futura recaptació d’aquests tributs, i açò als interessos més baixos de la història.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Ribó és responsable directe que s’estiga utilitzant la graderia en els concerts de vivers sense comptar amb l’autorització de l’Ajuntament 

En relació als arguments esgrimits des de la regidoria de Festes sobre que no és necessària una resolució expressa per

Cerrar