S’inicia el període d’inscripció per a la formació en llengües del professorat valencià a les escoles oficials d’idiomes

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat el pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat, amb la finalitat de millorar l’oferta d’ensenyament d’idiomes i facilitar l’accés del professorat implicat en el desenvolupament del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.

L’oferta de cursos d’anglés i valencià a les escoles oficials d’idiomes és una de les principals accions que preveu aquest pla, que té com a principal objectiu donar les eines necessàries perquè el professorat valencià puga assolir els nivells de llengua requerits en l’ensenyament plurilingüe.

El període d’inscripció en línia per al curs 2017-2018 a les EOI valencianes és des de hui, 4 d’abril fins al 25 d’abril i començaran a impartir-se a partir d’octubre de 2017. Les modalitats seran de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d’habilitats orals.

Per a aquesta primera fase de formació, tindrà prioritat de formació el professorat d’Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s’implantarà en aquesta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d’aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l’etapa d’Infantil.

Modalitats dels cursos

Pel que fa als cursos presencials, aquestos es duran a terme en tres modalitats. Una d’aquestes és la dels cursos d’anglés i valencià que es desenvoluparan a les EOI, i que correspondran als nivells A2, B1, B2, C1, amb una durada de 120 hores lectives.

Hi haurà una altra modalitat de cursos presencials d’actualització lingüística d’anglés B2 i valencià C1, dirigits al professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües. També tindran lloc a les escoles oficials d’idiomes valencianes i tindran una durada de 60 hores.

Una tercera modalitat és la dels cursos d’habilitats orals d’anglés B2 i valencià C1. Estan dirigits al professorat que estiga en actiu impartint una matèria en valencià o anglés i tindran una durada de 60 hores. Per a accedir és necessari presentar un certificat que acredite el nivell B2 d’anglés o certificat de capacitació, i C1 de valencià o certificat de capacitació.

Pel qua fa als cursos virtuals, s’impartiran d’anglés nivell B2 i C1 i valencià C1 en línia amb aula virtual tutoritzada. Es realitzaran mitjançant una plataforma proporcionada per l’escola oficial d’idiomes i tindran una durada de 120 hores lectives.

La realització d’una prova de nivell per a poder accedir als cursos presencials d’anglés i valencià (dels nivells A2, B1, B2 i C1) de 120 hores lectives, així com per als cursos en línia amb aula virtual tutoritzada (anglés B2 i valencià C1), serà obligatòria únicament en cas de no poder justificar el nivell requerit mitjançant algun certificat dels inclosos en el formulari d’inscripció.

El procediment de matrícula serà especificat en la resolució de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 a les escoles oficials d’idiomes, que es publicarà al final de maig de 2017. En qualsevol cas, els professors i les professores estaran exempts del pagament de les taxes ordinàries corresponents als cursos i només hauran d’abonar les taxes per obertura de l’expedient acadèmic en cas de ser nous alumnes de l’escola oficial d’idiomes.

Inscripcions a l’enllaç següent: consultar ací

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Com fer-se un «selfie» i no eixir desfavorit

Tots hem vist com diàriament milers de persones envaeixen el món virtual amb selfies, fotos preses a si mateixes. Prenen

Cerrar