Resposta de l’estudi sociològic del Pla Estratègic de les Falles de l’empresa InvestGroup

Noticies en Valencià | lEn relació amb la informació abocada en l’edició d’avui de les Províncies sobre les preguntes de l’enquesta per a l’estudi sociològic del Pla Estratègic de les Falles, encarregat per la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València a l’empresa InvestGroup, des d’aquesta devem manifestar el següent:

1.- Que les enquestes de caràcter sociològic posseeixen una estructura i coherència internes dins de la qual adquireixen lògica, sentit i seqüencia les preguntes formulades, raó per la qual no li les pot reproduir de manera aïllada, descontextualizada i sense la formulació i redacció exactes, amb tots els matisos, orientacions i facilitats que açò suposa per a l’entrevistat.

2.- Que existeixen preguntes reproduïdes en el mitjà de comunicació que no figuren en el qüestionari que s’ha passat als entrevistats, el qual va anar degudament revisat i homologat des del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de València.

En aquest sentit, no formen part del qüestionari utilitzat per a l’enquesta sociològica del col·lectiu de fallers i falleres residents en la ciutat de València, cap de les següents preguntes publicades:

Creu que Ribó està fent una bona gestió del govern municipal? Molt bé; bé; regular, malament o molt mal. Justificar i explicar coses que li agraden i no li agraden de la gestió del govern.

Votaria en les pròximes eleccions a l’equip de govern actual?

Es considera valencianista (del 0 al 10).

Diga els tres regidors que estan fent una millor gestió en l’Ajuntament.

Els versos de les falles deurien estar en valencià o també castellà?

Tenen suficient ajuda econòmica i social de l’Ajuntament?

La seua falla té problemes amb veïns, comerços o hostaleria?

Està d’acord en què les Falles siguen Patrimoni de la Humanitat? En què beneficiarà?

Sector faller al que pertany.

La seua falla té problemes amb el transport públic (línies d’EMT)?

La resta de les preguntes reproduïdes pel mitjà citat es troben totalment descontextualizadas i separades de la seua adequada formulació i redacció, ja que el qüestionari inclou les preguntes amb les degudes gradacions, opcions i redaccions al fet que el rigor metodològic obliga, agrupades sistemàticament en variables i codificacions que posteriorment faciliten, amb els resultats obtinguts en el treball de camp, la tabulació, el processament, tractament i encreuament de dades, amb la finalitat d’inferir dades fiables i tendències empíricament contrastades.

Concretament, podem assenyalar que, encara que es fa referència a aquests temes, les qüestions es plantegen en molt diferent context a l’expressat en les següents preguntes publicades:

Què li sembla el sistema d’elecció del jurat de la fallera major de València?

Voldria que la Junta Central Fallera fóra independent de l’Ajuntament de València?

Veu necessari convocar un congrés faller?

Creu que l’assemblea de presidents és l’òrgan competent que ha de representar a les Falles? La resposta havia de ser sí, no o altres òrgans.

En qualsevol cas, insistim que totes les preguntes formulades, punts les de caràcter sociodemogràfic general com les específiques sobre les qüestions falleres, estan formulades d’acord amb els estàndards universalment reconeguts en aquest tipus d’enquestes sociològiques, i han sigut plantejades d’acord amb els protocols professionals habituals.

Els entrevistadors i entrevistadores es presenten indicant aquesta condició i amb l’acreditació de realitzar un enquesta sobre temes d’actualitat i relatius a les Falles, davant la seua Declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que forma part de l’Estudi del Pla Estratègic de les Falles de València per a la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.
Els entrevistats, la condició dels quals és la de ser faller i major d’edat, després de ser informats de les característiques de l’estudi, han respost de forma lliure i voluntària a les preguntes realitzades en el qüestionari, podent en qualsevol moment i davant qualsevol pregunta declinar la seua contestació, fins i tot rebutjar la continuació de l’entrevista.
4.- Les preguntes referides a nom de l’entrevistat, telèfon i domicili tan solament es recapten per a dur a terme inspeccions per al control del treball de l’equip d’entrevistadors, és a dir, que s’han realitzat efectivament les entrevistes a les persones que formen part del col·lectiu a entrevistar.

Aquestes dades personals són confidencials i no seran incorporats a ningun fitxer, desvinculant-se dels resultats de l’enquesta, atès que aquesta és anònima i voluntària, i no es passen a l’Ajuntament, complint-se escrupolosa i professionalment la legislació en matèria de confidencialitat i protecció de dades.

InvestGroup, en la realització d’enquestes, es guia sota el codi de conducta establit per ESOMAR, per la qual cosa la informació que s’obtinga de les enquestes és tractada de forma anònima, en el conjunt de totes les respostes obtingudes, per al seu tractament estadístic. En cap moment s’associen les respostes amb la identitat de l’enquestat. Açò es fa així d’igual manera que en les enquestes realitzades pel Centre de Recerques Sociològiques (CIS). Investgroup, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats, conforme amb l’establit en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament.

5.- InvestGroup és un Institut de Recerca de Mercats de la Comunitat Valenciana (100% capital valencià), amb una experiència acumulada de 25 anys.

En la nostra trajectòria professional hem realitzat estudis aplicant tot tipus de metodologies, qualitatives i quantitatives, en mètodes presencials, telefònic i online.

Durant aquests anys hem dut a terme mes de 3 milions d’enquestes, més de 2.500 estudis qualitatius i el 80% dels nostres clients treballen amb nosaltres més de 15 anys.

InvestGroup ha treballat tant per a organitzacions i institucions públiques com a privades, d’àmbit a la Comunitat Valenciana com a nacionals, en diferents sectors d’activitat.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
‘Àgora amb la Dipu’ segueix formant als joves en diversitat davant el repunt de discriminació sexual

La Diputació de València ha clausurat la IV edició del programa ‘Àgora amb la Dipu’ amb un taller sobre educació

Cerrar