Política Lingüística convoca cursos de valencià per al personal de la Generalitat

La conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els cursos de promoció dels coneixements de valencià per a les empleades i els empleats públics de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, per incrementar el nombre d’usuaris autònoms de valencià com a llengua pròpia de la Generalitat.

La finalitat és incrementar progressivament l’autonomia lingüística en valencià del personal de la Generalitat i garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Per assolir aquesta autonomia, Política Lingüística pretén proveir el personal de la Generalitat de les eines necessàries perquè siga competent en les dues llengües oficials i, en conseqüència, incrementar els àmbits d’ús del valencià.

La formació lingüística i tècnica és una de les línies estratègiques que formen el ‘Pla d’acompanyament lingüístic al Personal de l’Administració de la Generalitat’. Aquest pla recull mesures que garantiran l’aplicació progressiva del Decret d’usos institucionals i administratius, que entrarà en vigor el 23 de novembre de 2017.

Els cursos estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les llengües i estan enfocats a la preparació dels certificats de nivell de coneixements de valencià de la JQCV: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Per tant, prenen un enfocament comunicatiu cap a l’acció, ja que les treballadores i els treballadors de la Generalitat son un agent que ha de mantindre’s en contacte permanent amb la llengua. A més, també s’ofereixen cursos d’actualització lingüística per a les persones que posseïsquen els certificats de grau mitjà i grau superior i que vulguen millorar els seus coneixements en valencià.

Els cursos s’imparteixen de manera presencial en centres de treball, i es complementen amb l’aprenentatge en línia de l’Institut Valencià d’Administració Pública, per tal d’optimitzar recursos, oferir una formació de qualitat i proveir de flexibilitat horària d’aquest aprenentatge per als treballadors i les treballadores.

La informació es pot consultar al DOGV: consultar ací

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Castelló preveu potenciar els guals temporals per a facilitar més espai d’aparcament en la via pública

La nova ordenança planteja dos tipus de guals que possibiliten l'estacionament en determinats horaris Castelló preveu actualitzar el seu ordenança

Cerrar