Les empreses que contracten a persones en risc d’exclusió tindran més opcions d’aconseguir obra pública en la ciutat de Castelló

L’alcaldessa, Amparo Marco, destaca l’esforç pressupostari realitzat en promoció d’ocupació i formació de persones en atur

L’aprovació d’una nova tanda d’inversions financerament sostenibles per part de l’Ajuntament suposarà un nou impuls a la creació d’ocupació a Castelló. Les bases per a la licitació dels projectes inclouen una baremació específica sobre els criteris socials que s’han de tenir en compte per a tenir més possibilitats d’optar a la contractació. D’aquesta manera, des del Govern municipal es pretén incentivar la creació d’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

“L’ocupació és un element determinant per a aconseguir la inserció de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social i econòmica”, afirma l’alcaldessa, Amparo Marco. “Les polítiques d’ocupació municipals s’han reforçat de forma especial des de 2015, encara que sempre cal fer més esforços per a promoure la creació d’ocupació i millorar la formació i la capacitació de les persones en situació de desocupació”.

Les inversions projectades en aquesta fase ascendeixen a 5,1 milions d’euros. Les empreses que vulguen presentar-se com a licitadores a les obres promogudes des de l’Ajuntament de Castelló han d’indicar el nombre de persones que es compromet a contractar per a l’execució de l’obra o servei, amb detall de les jornades laborals completes per a les quals serà contractat cada treballador o treballadora.

El perfil de les contractacions de personal que es valora és el de persones que es troben en situació de desocupació de 3 mesos com a mínim, o bé siguen demandants de primera ocupació; persones amb discapacitat igual o superior al 33%; joves d’entre 18 i 25 anys; perceptors de rendes mínimes d’inserció; dones víctimes de violència masclista; i persones sense llar en procés d’acompanyament social per recursos públics.

La creació d’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral reportarà fins a un màxim de 10 punts. S’atorgarà la màxima puntuació, 10 punts, al licitador que oferisca el major nombre de jornades laborals de prestació de servei per personal adscrit a l’obra, de nova contractació, que complisca els requisits. Per a la contractació de personal que complisquen aquestes exigències, les empreses podran posar-se en contacte amb l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Castelló.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Verònica Ruiz lamenta el menyspreu de Diputació cap a la Casa Matutano

La regidora de Cultura envià una carta al diputat de Cultura demanant incloure als pressupostos una reforma estructural a la

Cerrar