La Sanitat Catalana ja prova sistemes d’Intel·ligència Artificial per agilitzar la seva gestió interna de dades

  • CatSalut, el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, acaba de tancar un projecte amb Atomian, una empresa de R+D catalana que desenvolupa i comercialitza software de computació cognitiva.
  • La Història Clínica Compartida Catalana (HC3) registra un creixement de més d’1,5 milions de documents cada mes.
  • Atomian emula alguns dels processos del cervell humà i permet accedir en segons a tota la informació que alberguen les històries clíniques mitjançant preguntes en llenguatge natural.
  • El cervell digital dóna al personal sanitari una eina ràpida i intuïtiva per millorar la qualitat assistencial i la presa de decisions, a través d’una millor explotació de les dades clíniques.

Infografia que mostra el funcionament d’Atomian Medical Records

Agost de 2017 –  En plena evolució de la transformació digital, els avenços en Intel·ligència Artificial estan a l’ordre del dia a causa del creixement exponencial del volum de dades obtingudes gràcies a Internet, les aplicacions mòbils, les xarxes socials i la Internet de les Coses (IoT). Estudis recents com el de la prestigiosa consultora IDC (International Data Corporation), revelen que el mercat de solucions d’Intel·ligència Artificial i Sistemes Cognitius haurà crescut un 55,1% per a l’any 2020. Així mateix, en els propers tres anys els ingressos mundials dels sistemes cognitius i d’Intel·ligència Artificial arribaran als 47.000 milions d’euros.

No aliena a això, la Sanitat Catalana ja està començant a provar com els sistemes de IA poden ajudar a millorar la seva gestió de dades interna. En aquest context,CatSalut acaba de tancar un important projecte pilot amb el Grup Premo i Atomian, l’empresa catalana de R+D tecnològica que desenvolupa i comercialitza productes de software basats en computació cognitiva, disciplina que emula alguns dels processos de cognició del cervell humà, com el reconeixement del llenguatge i la generació de models de coneixement.

Un dels sectors en què el Big Data i la computació cognitiva estan tenint major protagonisme és en el de la Salut. I és que cada cinc anys es duplica el volum de dades en el sector healthcare. Els propis registres mèdics i la irrupció del IoT contribuiran de forma irreversible a aquest creixement.

Per millorar l’explotació de les dades en sanitat i reduir dràsticament el temps de consulta,Atomian ha desenvolupat Atomian Medical Records. Aquest software de computació cognitiva, destinat especialment al sector sanitari, té per objectiu donar poder al professional mèdic permetent l’accés a tot el coneixement que es genera diàriament i queda registrat en les històries clíniques mitjançant preguntes en llenguatge natural. Inclou la possibilitat de preguntar sobre qualsevol informació del pacient, com són l’exploració física, les proves que se li han realitzat, el diagnòstic, el tractament, el procediment, l’evolució, els antecedents, les dades del pacient o les dades del personal sanitari que l’ha atès.

Gràcies a aquesta tecnologia cognitiva, el professional sanitari pot preguntar indistintament i al mateix temps sobre qualsevol tipus de dada provinent de camps estructurats, com taules d’Excel o camps de text lliure, i obtenir en segons respostes conclusives.

El projecte consisteix en una prova de concepte per a l’automatització de l’explotació de dades dins del projecte HC3 (Història Clínica Compartida). La prova de concepte té una durada de tres mesos durant els quals Atomian treballarà amb 10.000 dels documents que conté la Història Clínica Compartida Catalana (HC3). En aquest període, l’empresa avaluarà la qualitat de les dades, l’estructura i continguts bàsics dels informes, a més de realitzar una anàlisi qualitativa dels informes d’alta de pacients que han patit un episodi d’ictus.

Tenint en compte que actualment aquesta tasca es realitza manualment, avui es poden processar aproximadament uns 20 documents al dia. Amb la incorporació d’Atomian, en canvi, es podran processar una mitjana de 320 documents, incrementant la productivitat en un 1.500%.  A més, baixa el cost d’oportunitat del procés en facilitar que les persones que actualment realitzen aquesta tasca puguin dedicar-se a l’anàlisi exhaustiva de les dades obtingudes amb Atomian.
La situació actual de la Sanitat Catalana

El  Projecte d’Història Clínica Compartida Catalana (HC3), que lidera el Servei Català de la Salut, CatSalut, es la història electrònica que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial. L’HC3 connecta els centres assistencials entre ells i permet que es comparteixin milions de documents clínics per facilitar el treball dels professionals sanitaris i millorar l’atenció dels ciutadans.

Gràcies a la HC3, en cas que una persona necessiti atenció mèdica en un altre municipi diferent a l’habitual, el personal sanitari dels centres sociosanitaris, de salut mental, d’hospitals d’aguts i dels centres d’atenció primària (CAP) té accés de forma immediata, segura i confidencial a la història clínica de cada pacient.

Així, la Història Clínica Compartida (HC3), present en tots els hospitals i els CAP de la xarxa sanitària pública catalana, és una eina essencial de consulta pel personal sanitari, independentment de la ubicació geogràfica o nivell assistencial.

No obstant això, a hores d’ara el volum de dades generat en la H3C ja ha superat els 180 milions de documentsamb la incorporació d’1,5 milions de documents nous al mes. Davant tal voràgine d’informació, el personal sanitari es veu saturat en haver de destinar una gran part del seu temps a la cerca i anàlisi dels seus propis sistemes d’informació.

 

Atomian Medical Records 

Atomian Medical Records permet al personal mèdic i assistencial interactuar mitjançant una interfície web en llenguatge natural que li ajuda en la presa de decisions, traient el màxim partit de tota la informació continguda en les històries clíniques. Així, es millora la qualitat mèdica i assistencial i s’optimitzen els recursos hospitalaris, permetent que els professionals estalviïn temps i energia en donar respostes precises i proporcionar la informació necessària en segons.

Segons Miquel Montero, CEO i fundador d’Atomian, “per fer una consulta només cal escriure-la en llenguatge natural i obtindrem una resposta conclusiva, no basada en probabilitats ni respostes preprogramades. A diferència altres eines, Atomian crea la resposta al moment, responent de forma concreta i incloent la informació en el format més adequat, sense respostes programades, ni aproximacions, solament respostes precises amb dades conclusives i determinants”.

A part d’aquest important projecte amb CatSalut, centres com l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital General de Granollers ja estan explorant com els pot ajudar aquesta tecnologia per aconseguir una major efectivitat en l’explotació de les dades que alberguen els seus sistemes.
Sobre la tecnologia Atomian:

Atomian, un nou model de computació cognitiva que ha estat desenvolupada durant 15 anys per part del científic de dades, enginyer de programari i emprenedor Miquel Montero de Quadras (41). En el seu nucli, Atomian ha desenvolupat un sistema únic de processament de llenguatge que transforma les dades en unitats mínimes indivisibles a les quals denominem àtoms de coneixement. Amb aquest sistema, aquest nou model cognitiu és capaç de representar qualsevol forma de coneixement, accedir al mateix realitzant consultes en llenguatge natural i  obtenir respostes conclusives. Atomian és el resultat d’un llarg procés de recerca en l us camps de la teoria de la informació, computació, neurolingüística i psicologia.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Peixos autòctons.Quadern de Camp. La Naturalesa a la Meseta de Requena-Utiel

Javier Armero Iranzo La comunitat de peixos autòctons que habiten els rius i embassaments de la Meseta de Requena-Utiel està composta

Cerrar