La Inspecció General de Serveis de la Generalitat tramita un total de 70 denúncies, queixes i recerques en 2016

El ple del Consell ha analitzat els resultats d’execució del pla de la Inspecció General de Serveis corresponents a 2016, amb 70 procediments tramitats, la qual cosa quasi duplica els que es van iniciar en 2015, que van anar 41. Del total, 38 van ser denúncies, 25 queixes i 7 actuacions extraordinàries.

Segons arreplega l’informe, la Inspecció General de Serveis ha vist incrementats els seus recursos personals en el primer any d’execució del pla, que abasta també l’exercici 2017, de manera que el passat exercici es va duplicar el nombre d’inspectors, passant de tres a sis, que, juntament amb dos tècnics d’inspecció i el sotsdirector, formen una plantilla de nou persones.

A açò se sumisca en 2017 un nou increment en la dotació personal, fins a aconseguir la xifra d’11 inspectors en l’actualitat. Amb açò, en poc més d’any i mitjà, s’haurà triplicat la dotació inicial de recursos personals amb què explica aquest òrgan de control.

Així mateix, el pressupost també ha augmentat per a abordar noves accions. La més important d’elles tindrà a veure amb el desenvolupament del sistema d’alertes ràpides, sustentat en una aplicació informàtica de suport, que permeta a la Inspecció General de Serveis poder actuar de forma preventiva amb la finalitat de detectar i, si escau evitar o corregir, possibles fraus i pràctiques corruptes en la gestió desenvolupada en l’àmbit de la Generalitat.

L’execució del pla en el seu primer any de vigència ha aconseguit un percentatge de de el 72%, mentre que el compliment del pla biennal se situa entorn del 45%.

Denúncies, queixes i suggeriments

En matèria d’atenció de denúncies, queixes i suggeriments, la Inspecció ha tramitat un total de 38 denúncies en 2016: sis d’elles per un presumpte assetjament moral en el treball (*mobbing) i 25 queixes competència de la inspecció general, de les quals més del 60% han tingut a veure amb temes relacionats amb ajudes en la dependència.

Quant a les sis denúncies presentades per presumpte *mobbing, cinc han sigut resoltes (83%) i en cap d’elles s’han trobat indicis suficients de l’assetjament denunciat. Una d’elles va ser remesa a la inspecció educativa i l’altra, presentada a final d’any, està en tramitació.

De les 32 denúncies restants, s’ha finalitzat la tramitació completa de 22 d’elles (69%). Així, en dos ja s’ha emès un informe provisional i una ha sigut remesa a la Fiscalia. La resta es trobava en tràmit en finalitzar l’exercici, ja que diverses denúncies es van rebre durant el mes de desembre.

A més, de les 25 queixes ateses, 24 han sigut tramitades i resoltes l’any (96%). En conjunt, l’atenció a queixes i denúncies presentades ofereix un grau d’execució del 96% i del 71%, respectivament.

Així mateix, entre les actuacions d’inspecció i control es proposen mesures per a millorar els temps de resposta de les queixes; s’ha iniciat el procés de revisió, millora i unificació dels actuals protocols d’assetjament moral en el treball; s’ha elaborat un informe d’inspecció sobre els contractes menors i la gestió de caixes fixes; i s’ha realitzat una actuació d’inspecció i control de les beques per a pràctiques professionals en la Generalitat, entre altres accions.

Pel que es refereix a actuacions de caràcter extraordinari, la Inspecció General de Serveis ha rebut, per ordre superior, set encàrrecs formals d’actuació extraordinària, sis dels quals han sigut investigats, atesos i resolts emetent els corresponents informes, actuacions.

Aquestes actuacions han afectat als següents departaments i/o entitats públiques: la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives; Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; Valenciana d’Aprofitament Energètic de Recursos, *SA (*VAERSA) (2 actuacions); Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (*FISABIO); Institut Valencià d’Acció Social (*IVAS); i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (*EPSAR), aquesta última iniciada en 2016 i que està pendent de concloure.

Actuacions complementàries en matèria de qualitat i simplificació

La Inspecció General de Serveis també ha desenvolupat durant 2016 diverses accions en matèria de qualitat dels serveis i simplificació administrativa.

Per a açò, s’ha elaborat un Mapa de Cartes de Serveis com a instrument d’orientació estratègica en el qual es basarà el pla d’extensió de cartes que s’introduirà durant aquest exercici. Així mateix, s’han revisat, actualitzat i millorat, en col·laboració amb la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, les aplicacions corporatives que donen suport als projectes de cartes de serveis i a les avaluacions de qualitat.

D’altra banda, s’ha creat i constituït la Comissió de Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics (*COSMIQ), dependent de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (*CITEC) a la qual recolza en la seua missió d’impulsar i coordinar en cada departament de la Generalitat les polítiques, plans i projectes per a la modernització, implantació de l’administració electrònica i qualitat dels serveis públics.

L’informe de resultats de la Inspecció General de Serveis està disponible en la web de la Conselleria de Transparència a través de l’enllaç consultar ací

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Alberto Ibáñez: ‘La Comunitat és capdavantera en iniciatives d’oci educatiu en les quals predominen la solidaritat i l’empatia’

El secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, s'ha dirigit a més de 200 participants

Cerrar