La Generalitat licita el projecte d’un nou pas per als vianants al costat de l’estació de Meliana de Metrovalencia

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha licitat el contracte per a la redacció del projecte de construcció “Permeabilización del Ferrocarril. Pas Per als vianants a diferent nivell al costat de l’estació de FGV a Meliana” que millorarà l’accés de la citada població al transport públic ferroviari, el qual guanyarà en rapidesa i a més en una major seguretat per als usuaris i, en general, per al pas d’un costat a l’altre de la via en la zona on s’implanta la infraestructura.

En l’actualitat, l’accés per als vianants a l’estació de la Línia 3 de Metrovalencia (Rafelbunyol-Aeroport) a Meliana des de la zona sud-est de la població, precisament on s’està produint el desenvolupament urbanístic de la població, obliga a realitzar un llarg itinerari per la barrera que suposa el propi ferrocarril i les edificacions pròximes a l’estació que arriben fins al clos de la via.

Per tant, es tracta, d’establir un itinerari per als vianants, mitjançant un pas a diferent nivell situat en el punt més proper a l’estació, de manera que l’accés a aquesta es faça de forma directa, havent de ser aquest pas vàlid per a persones de mobilitat reduïda.

L’obra a projectar consisteix en l’execució d’un pas per als vianants a diferent nivell, a fi de permeabilizar la via, al costat de l’estació, per a donar solució a la problemàtica exposada anteriorment.

A aquests efectes, s’estudiaran totes les alternatives possibles per a dur a terme la permeablización per als vianants de la via i, una vegada analitzades, triar aquella que resulte més favorable per al posterior desenvolupament del projecte constructiu. Referent a açò, la selecció de la solució inclourà l’anàlisi multicriterio on s’inclouran, almenys, els criteris tècnics, econòmics i mediambientals.

La solució a desenvolupar s’haurà d’adaptar al màxim al PGOU vigent de Meliana, assenyalant, si escau, si resulten necessàries modificacions i/o adaptacions puntuals, amb la finalitat de minimitzar les afeccions, així com les possibles expropiacions de terrenys.

A més, s’hauran de dissenyar i calcular les estructures que resulten necessàries, com les de drenatge, pas inferior o superior al ferrocarril, reposicions de serveis i unes altres. Així mateix, es redactarà tota aquella documentació que poguera resultar necessària per a sotmetre el projecte a informació pública, així com els estudis d’impacte ambiental i integració paisatgística.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Carmela Micó: “La mascletà i l’ofrena són els actes que més m’emocionen”

A Carmela Micó li encanta tot el que està relacionat amb la festa, però reconeix que els espectacles pirotècnics i

Cerrar