La CNMC multa a l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) amb 400.000 euros per imposar condicions econòmiques desproporcionades

La *CNMC multa a l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) amb 400.000 euros per imposar condicions econòmiques desproporcionades i discriminatòries per a l’ascens d’altres clubs a la Lliga ACB

La quota d’entrada a la Lliga ACB -conegut com a “cànon de l’ACB”- és injustificada, discriminatòria i excessiva per als clubs recentment ascendits

La conducta ha suposat l’exclusió de tercers equips de les competicions esportives organitzades per l’Associació

Ha repercutit en els seus ingressos econòmics i perjudicat a l’hora de fitxar jugadors i poder competir en l’ACB

14920256070937La *CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha sancionat a l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) amb una multa de 400.000 per una infracció única i continuada del que es disposa en l’article 1 de les Lleis de Defensa de la Competència vigents durant la comissió de la infracció (Llei 16/1989 i Llei 15/2007, *LDC). (S/DC/0558/15/ACB)

La *CNMC considera acreditat que l’ACB a través d’una sèrie d’acords adoptats a partir de 1991 va imposar unes condicions econòmic-administratives desproporcionades, *inequitativas i discriminatòries respecte als clubs de bàsquet que tenen dret a ascendir de la Lliga *LEB Or a la Lliga ACB per mèrits esportius, però que no han sigut prèviament membres de l’associació.

La *CNMC considera que aquests acords han impedit l’ascens de diversos clubs a la Lliga ACB i han distorsionat la capacitat de competir d’altres clubs recentment ascendits, que han hagut de fer esforços financers molt importants, i han partit amb desavantatge a l’hora d’afrontar els fitxatges de jugadors i altres despeses i inversions.

A l’octubre de 2015, la Comissió va iniciar l’expedient sancionador contra l’ACB, després d’estudiar la denúncia presentada pel Club Bàsquet *Tizona, S.A.D.

Quotes discriminatòries per a ascendir a l’ACB

Després d’instruir l’expedient, la *CNMC ha acreditat que l’ACB, a través de dos mecanismes econòmics, l’establiment d’una quota d’entrada -“cànon de l’ACB”- i d’un Fons d’Ascensos i Descensos (*FRAD), va obstaculitzar de forma desproporcionada, *inequitativa i discriminatòria que altres equips no pertanyents a l’Associació jugaren en la seua Lliga. D’aquesta forma, va afavorir als clubs que ja estaven en l’ACB, a pesar que alguns d’ells haurien d’haver descendit pels seus resultats esportius.

La *CNMC considera que la quota d’entrada –el conegut com a “cànon de l’ACB”- que es va imposar als altres clubs per al seu ascens és un mecanisme d’expropiació de part dels ingressos futurs dels equips, ja que es reparteix entre els membres de l’ACB, solament els beneficia a ells, i no suposa un millor funcionament de la competició.

A més, l’ACB no ha acreditat cap raó que justifique l’existència del cànon ja que és una mesura innecessària i clarament desproporcionada per a l’objectiu *pretendidamente perseguit per l’ACB. De fet, actualment, ja existeix un altre mecanisme econòmic aplicable als clubs que s’inscriuen per primera vegada en la Lliga -la quota de participació en el valor patrimonial de l’ACB- que remunera les inversions realitzades en l’ACB pendents d’amortització.

El conegut com a “cànon de l’ACB”, segons la *CNMC, és desproporcionat, en ser molt superior als ingressos anuals mitjans de qualsevol club abans de pertànyer a l’ACB, i superar els beneficis mitjans anuals que tenen els membres de l’ACB, especialment els recentment ascendits.

Pujada injustificada de la quota fins a 2,4 milions d’euros

Altre factor que indica la seua desproporció és que entre les temporades 1992/1993 i 1993/1994 es va incrementar des dels 601.012 euros fins als 2,4 milions d’euros, sense justificació alguna ni avantatges addicionals per als nous membres de l’ACB.

Actualment, hi ha vuit clubs en la Lliga ACB que mai han pagat aquesta quota i, en el futur, si descendeixen i tornen a ascendir, només haurien de pagar una actualització d’una quantia molt menor.

D’altra banda, la *CNMC considera que el Fondo d’Ascensos i Descensos (*FRAD) impost al club que ascendeix a la Lliga ACB per a fer front a la pèrdua econòmica que implica per a l’ACB el descens de l’altre equip és discriminatori.

Actualment hi ha 9 clubs en l’ACB que es beneficien d’aquest segur, encara que no han contribuït mai al mateix a causa que es va introduir en una data posterior al seu ingrés en l’ACB. La *CNMC considera més proporcionat que tots els clubs que han participat en la Lliga ACB cobriren aquest fons.

En conseqüència, la *CNMC declara responsable a l’ACB d’una conducta prohibida per l’article 1 de la Llei 16/1989, de Defensa de la Competència i per l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, consistent a adoptar acords que imposen unes condicions econòmic-administratives desproporcionades, *inequitativas i discriminatòries respecte als clubs de bàsquet que adquireixen el dret a ascendir de la Lliga *LEB OR a la Lliga ACB per mèrits esportius, i que no han sigut prèviament membres de l’ACB.

La *CNMC imposa una multa a aquesta Associació de 400.000 euros i indica que en el futur s’abstinga de realitzar conductes semblants a la tipificada i sancionada en la present Resolució.

La *CNMC recorda que contra aquesta Resolució no cap recurs algun en via administrativa, podent interposar-se recurs contenciós-administratiu en l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos a explicar des de l’endemà al de la seua notificació.

(S/DC/0558/15/ACB)

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Desacatos – “desatascos”

Unió i Germania Partit Polític Valencià Potser que alguns enyoren en estos temps que torne Franco, segons es desprengué ahir

Cerrar