Hisenda col·laborarà amb l’Ajuntament de València per a facilitar el cobrament de les multes de trànsit i ORA quan l’infractor residisca en una altra localitat

El Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració, així com el protocol de desenvolupament del mateix, entre l’Institut Valencià d’Administració Tributària (*IVAT) i l’Ajuntament de València que facilitarà al consistori el cobrament de multes de trànsit i ORA en tota la Comunitat Valenciana.

Fins ara, les sancions d’aquest tipus que s’imposaven en la ciutat de València a persones amb residència en altres municipis no es podien cobrar per estar domiciliades fora del terme municipal i, per tant, fora de les competències territorials de l’ajuntament.

A partir de la signatura d’aquest conveni, la Generalitat, a través del *IVAT, podrà demanar informació a entitats financeres i autoritzar sol·licituds d’embargament per a pagar les multes interposades pel consistori en la ciutat quan la persona residisca en qualsevol part de la Comunitat Valenciana.

L’institut tindrà també la capacitat d’alçar embargaments i resoldre recursos de reposició interposats contra les seues actuacions i, a més, podrà realitzar totes aquelles accions que siguen necessàries per a l’execució d’embargaments fóra de l’àmbit territorial de competències de l’Ajuntament de València.

Aquest conveni, que té un any de vigència des de la seua signatura i que es pot prorrogar anualment fins a un límit de quatre, atorga també al *IVAT competències per a facilitar mitjos informàtics per a la generació i enviament de deutes en període executiu i possibilitar així l’adequat embargament. L’acord ofereix també a l’institut la capacitat per a introduir mesures que agiliten i facen més eficaç la gestió d’aquests procediments sancionadors.

A més, l’acord subscrit ofereix als ciutadans l’oportunitat de presentar en l’institut qualsevol tipus de document relacionat amb les multes de trànsit o infraccions de l’ORA, que posteriorment haurà de remetre a l’òrgan administratiu competent.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
El Consell aprova el Pla Director de Seguretat Vial de la Generalitat

El Consell ha aprovat el Pla Director de Seguretat Vial de la Generalitat, que té com a objectiu general la

Cerrar