Educació convoca les proves d’accés als cicles formatius dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2017-2018.

Per a accedir al grau mitjà i al grau superior d’aquests ensenyaments professionals, a més de reunir requisits acadèmics, s’haurà de superar una prova o part específica d’accés que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. Les proves es duran a terme als centres d’estudis d’ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny del territori valencià, dependents de la Generalitat i privats.

Els requisits acadèmics seran, en el cas del grau mitjà, el títol de Graduat en ESO, o bé títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny, o títol de Tècnic Auxiliar o Tècnic dels Ensenyaments d’FP, entre d’altres. Quant al grau superior, es requereix estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent, títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Especialista o Tècnic Superior dels Ensenyaments d’FP, o posseir una titulació universitària o equivalent.

Els qui acrediten estar en possessió d’aquests requisits acadèmics, així com els qui hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, hauran de realitzar únicament la prova específica que permet demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracte. Per a aquests aspirants es reservarà un 30% de les places vacants, de les quals el 5% es reservaran per als qui acrediten la condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment.

En cas que no es posseïsquen els requisits acadèmics establits, els interessats hauran de superar la prova d’accés convocada, tant en la seua part general com d’específica, per a demostrar que posseeixen els coneixements i les habilitats suficients, a més de les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. A més, hauran de tindre 17 anys complits l’any de realització de la prova, en el cas de l’accés al grau mitjà, i 19 anys en el cas del grau superior, o 18 si acrediten la possessió d’un títol de tècnic. Per a aquests aspirants es reserva un 20% del total de les places vacants.

Calendari d’inscripció i matrícula

El termini d’inscripció per a realitzar la part general de la prova d’accés tant al grau mitjà com al superior va del 19 al 30 de maig, i l’examen es realitzarà el pròxim 1 de juny.

Per la seua banda, el termini per a inscriure’s en la part específica de la prova d’accés o prova específica serà del 19 de maig al 8 de juny, i els exàmens se celebraran els dies 12 i 13 de juny.

Els alumnes que superen les proves podran matricular-se en aquests cicles formatius entre el 26 de juny i el 6 de setembre. Quant als alumnes que hi accedisquen directament, el termini de matriculació serà del 19 de maig al 21 de setembre.

Quant a la convocatòria extraordinària, el termini d’inscripció en la part general d’accés al grau mitjà i superior serà del 26 al 29 de juny, i l’examen serà el dia 3 de juliol. La inscripció per a la part específica serà de l’1 al 6 de setembre, i l’examen es realitzarà l’11 i 12 de setembre. La matrícula es podrà realitzar a partir del 19 al 21 de setembre.

Contingut de la prova

La prova constarà de dues parts, una de general i una altra d’específica. En concret, la part general de la prova d’accés al grau mitjà estarà dividida en dues fases en què es valoraran els coneixements de Llengua i Literatura, Ciències Socials, Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques.

Quant a la part general de la prova d’accés al grau superior, constarà d’una única fase en què es valorarà la competència lingüística de l’alumnat tant en Llengua i Literatura com en Llengua Estrangera, així com el coneixement sobre Història d’Espanya i Filosofia.

Quant a la part específica de la prova d’accés tant per al grau mitjà com per al superior, estarà conformada per tres exercicis que permetran valorar els coneixements artístics i la sensibilitat davant de creacions artístiques, la creativitat, la destresa, capacitat d’observació, percepció i l’expressivitat, d’acord amb el cicle formatiu a què s’aspira accedir.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
La Generalitat publica les bases de les ajudes al lloguer que subvencionen fins a un 40% i un 10% addicional per a casos d’especial vulnerabilitat

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Cerrar