Educació convoca 85 places d’FP i Arts Plàstiques i Disseny de l’oferta de d’ocupació pública de 2016

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria dels procediments selectius per a cobrir un total de 85 places, de les quals 45 corresponen al cos de professors tècnics de Formació Professional i altres 40 places al cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny.

Es tracta de llocs corresponents a l’oferta d’ocupació pública docent aprovada l’any 2016, que en el cas dels referits al cos de tècnics d’FP no han pogut ser convocats fins ara, atés que es tracta d’especialitats que abans d’opositar necessiten obtindre el certificat oficial de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic, equivalent al màster que habilita per a l’exercici de les professions de professor de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’idiomes.

Per això, i atés que els estudis conduents a l’obtenció del mencionat certificat oficial van finalitzar en 2016, la Conselleria ha decidit convocar aquestes places i complir d’aquesta manera els compromisos adquirits. Quant a la convocatòria de les places d’especialitats d’Arts Plàstiques i Disseny, va ser ajornada per a 2017 a proposta dels sindicats de l’ensenyança.

En concret, es tracta de cobrir 45 places de professors d’FP, de les quals 41 places s’ofereixen pel torn lliure i altres 4 pel torn de reserva de persones amb diversitat funcional. En el cas de les places d’Arts Plàstiques i Disseny, 37 se n’ofereixen per torn lliure i les restants 3 pel torn de reserva de diversitat funcional.

Quant a les especialitats convocades en el cas del cos de professors tècnics, es tracta de 10 places de Cuina i Pastisseria, 15 de Manteniment de Vehicles, 10 de Mecanitzat i Manteniment de Màquines, i 10 de Perruqueria. Pel que fa a les especialitats convocades del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, 7 places són de Dibuix Artístic i Color, 6 de Disseny d’Interiors, 4 de Disseny de Moda, 3 de Disseny de Producte, 8 de Disseny Gràfic, 5 de Materials i Tecnologia: Disseny, 4 per a Mitjans Audiovisuals i 3 per a Volum.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV. Quant a la primera de les proves per a l’ingrés en ambdós cossos, es realitzarà a partir del 26 de juny, i la data, l’hora i el lloc on es realitzarà es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Oposicions de Primària i Secundària

Cal recordar que la conselleria, tal com va acordar amb els sindicats educatius, no convocarà noves places dels cossos de mestres i de professors de Secundària durant 2017. D’aquesta manera, per a 2018 s’ha proposat convocar places de lliure accés d’Infantil i Primària distribuïdes de la manera següent: 400 d’Educació Primària, 300 d’Educació Infantil, 200 d’Audició i Llenguatge, 150 d’Anglés, 80 d’Educació Física, 60 de Música i 60 de Pedagogia Terapèutica.

Quant a la convocatòria de 2019, adscrita a cossos de professorat d’ensenyament secundari i altres especialitats, s’ha determinat proposar 1.505 places de lliure accés per a professorat de Secundària de 31 àrees d’ensenyament; 470 de 21 cicles de Formació Professional; 75 d’escoles oficials d’idiomes; 37 de catedràtics de Música i Arts Escèniques; 98 de professors de Música i Arts Escèniques; i 98 de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny. La resta, aproximadament unes 1.500, són de promoció interna.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un nombre més gran de personal funcionari de carrera i els funcionaris de carrera podran optar a destinacions definitives.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
L’exposició ‘Com es fa un llibre?’, de la Biblioteca Valenciana, ensenya mitjançant il·lustracions el procés d’elaboració dels llibres

La Biblioteca Valenciana acull l'exposició 'Com es fa un llibre?' que ha organitzat la Fundació Bromera per a donar a

Cerrar