Educació col·labora amb la Diputació de València en el manteniment del Centre d’Educació Infantil i Primària IVAF-Luis Fortich

Educació col·labora amb la Diputació de València en el manteniment del Centre d’Educació Infantil i Primària IVAF-Luis Fortich

El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Diputació Provincial de València, per al manteniment amb fons públics del Centre d’Educació Infantil i Primària IVAF-Luis Fortich. La titularitat d’aquest centre correspon a la Diputació de València.

Així mateix, el conveni estableix la col·laboració en el manteniment de les unitats d’educació especial específiques, així com del gabinet psicopedagògic i de l’equip de professorat i logopedes itinerants que té integrats.

Per a això, la Generalitat realitzarà una aportació amb càrrec al pressupost per a l’exercici 2018 que ascendeix a un total de 1.677.930 euros.

Centre preferent per a l’atenció d’alumnat amb necessitats especials<7b>

El centre IVAF-Luis Fortich és un centre preferent per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de dèficit d’audició i, al mateix temps, manté una oferta específica d’Educació Especial per al grup d’alumnes que tinga necessitats que no es puguen atendre en les aules ordinàries.

El centre està compost per cinc unitats d’Educació Infantil, sis unitats d’Educació Primària, tres unitats d’Educació Especial per a l’alumnat amb deficiències auditives, una unitat d’Educació Especial a plurideficients i dues unitats de suport a la integració de Primària.

A més, el gabinet psicopedagògic disposa d’una unitat d’Educació Especial, mòdul d’auditius, i dues unitats d’Educació Especial d’Integració. Aquestes unitats seran ateses per un psicòleg, tres pedagogs i un assistent social.

Obligacions de les parts

Cal assenyalar que, perquè els centres de titularitat de la Diputació de València siguen finançats amb fons públics, és necessària la signatura d’aquest tipus de convenis, que regulen també la col·laboració entre les dues institucions pel que fa a l’escolarització i el compliment de les normes d’admissió de l’alumnat.

D’altra banda, la provisió de vacants de professorat que es produïsquen s’efectuarà pel procediment general establit per a l’accés de funcionaris a la Diputació, i s’haurà de comunicar a la Direcció Territorial de la Conselleria.

La Diputació haurà d’impartir gratuïtament els ensenyaments i prestar els serveis objecte del conveni, així com dur a terme les activitats complementàries i de serveis que es realitzen. Igualment, és de compliment obligatori tindre en funcionament el total de les unitats escolars que figuren en el conveni.

A més, l’equip psicopedagògic del centre, encarregat de l’atenció directa a l’alumnat del col·legi, assessorarà, com a especialistes en alumnat amb deficiències auditives, els serveis psicopedagògics escolars de la Conselleria i la resta de gabinets autoritzats de les comarques de València.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Nombroses rapinyaires elegeixen la Desembocadura del riu Millars per a hivernar i descansar durant la migració

Els observadors d'aus han comptabilitzat fins a 4 espècies diferents en la zona de les Goles entre Borriana i Almassora

Cerrar