Delegats del sector recolzen la proposta realitzada per part de la Interagrupación

Els Delegats de Sector sotasignats, després de la proposta realitzada per part de la Interagrupación als presidents de falla, volem mostrar el suport a la mateixa. És el moment d’estar del costat de les diferents entitats que recolzen la proposta i sobretot, al costat dels nostres presidents.

En funció de l’acord adoptat en el seu moment pels presidents en la junta general de la Interagrupación de falles de València, al llarg d’aquest matí es va a presentar per registre d’entrada en l’Ajuntament de València el document consensuat per les agrupacions i signat pels presidents de totes elles, (22), amb el suport molt majoritari de les falles que les componen.

En aquest document se sol·licita:

Invalidar els formularis de les enquestes realitzades per considerar inadequades algunes qüestions i no tenir la certesa del vertader objectiu de l’obtenció de determinada informació privada, eliminar de la base de dades la informació de caràcter personal recopilada sobre la base de la llei de protecció, i obtenir el compromís explícit de no tractar aquesta informació en el futur per part de cap persona, institució o entitat fallera, rebutjant qualsevol tipus d’explotació dels resultats que ja s’haguera pogut realitzar, no reconeixent-se per la nostra banda el resultat d’aquesta enquesta, siga el que siga.

La compareixença del President nat de la JCF, Excmo Sr. En Joan Ribó i Canut, en l’assemblea de presidents més pròxima, perquè puga donar les explicacions oportunes sobre la motivació de la citada enquesta i l’objectiu real de recopilar determinada informació personal de fallers únicament de València cabdal, així com sotmetre’s a les preguntes que eventualment els representants del món de les falles estimen convenient fer-li.

La dimissió o cessament dels promotors i/o responsables d’idear aquesta enquesta que encarrega la Regidoria de Cultura Festiva amb poca transparència, ostenten el càrrec que ostenten, per entendre que s’ha abusat de la bona fe dels fallers que desconeixent la finalitat de la mateixa s’han prestat a facilitar determinada informació per desconeixement.

Davant els fets esdevinguts aquesta és la primera mesura que es va decidir adoptar des de l’entitat que aglutina a la majoria de comissions censades en la Junta Central Fallera, reservant-se la possibilitat d’adoptar un altre tipus de mesures si no s’atén a les reivindicacions plantejades.

Descargar (PDF, 103KB)

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Les pernoctaciones en els hotels de la Comunitat Valenciana augmenten fins a maig un 2,3% interanual

Els hotels de la Comunitat Valenciana van aconseguir 9,75 milions de pernoctaciones fins a maig, la qual cosa suposa un

Cerrar