Cultura convoca ajudes econòmiques per a l’edició electrònica de llibres

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a l’edició electrònica de llibres per un import de 75.000 euros, segons publica el DOGV.

Seran objecte de subvenció tant els llibres electrònics en format PDF o EPUB com els llibres interactius o multimèdia realitzats per empreses editorials que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit competencial de la Generalitat. Es destinen 40.000 euros per als llibres electrònics en format PDF o EPUB editats en valencià; 20.00 euros per a llibres electrònics, en format PDF o EPUB, editats en castellà o altres idiomes; i 15.000 euros per a llibres interactius o multimèdia en qualsevol idioma.

Els llibres electrònics podran estar en format PDF o EPUB -únicament serà subvencionable un únic format per obra o títol- i tindre la seua corresponent versió en paper o ser una obra editada directament en format digital. A més, hauran de posseir un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia, i els llibres interactius o multimèdia.

Tant els llibres electrònics com els llibres interactius per als quals se sol·licite aquesta ajuda podran fer referència a obres de ficció o no-ficció, hauran de posseir ISBN i hauran sigut editats entre l’1 de gener de 2016 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria.

Queden exclosos d’aquestes ajudes: els llibres de text sense excepció, siga quin siga el nivell o tipus d’ensenyament; els llibres d’editorials privades que estiguen realitzats en coedició amb alguna institució o organisme públic; les obres editades en fascicles; els llibres publicats per associacions, fundacions i altres institucions públiques o privades sense fins lucratius, encara que figuren inscrites en el Registre d’Empreses Editorials; els llibres editats pels seus autors i aquells no vendibles; les obres que, editades per clubs del llibre i empreses semblants, només siguen assequibles als respectius socis o adherits; i els editats expressament per a la venda a terminis i els anuaris, publicacions periòdiques i separates o números monogràfics d’aquestes.

Podran sol·licitar les ajudes: les empreses mercantils del sector audiovisual en el termini de 30 dies naturals a comptar a partir del següent al de publicació de la present resolució al ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’. Per a més informació, consulteu ací.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
FOTUR demana que es realitze una taula de treball per a tractar el tema de la prohibició d’aparcar en el carril bus

En un comunicat FOTUR (Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana) a comanda que

Cerrar