Continuen apareixent autoritzacions municipals, com és preceptiu, en les instal·lacions i activitats de Fira de Julio 2017”

Félix Crespo: “Ribó segueix callat després de l’aportació d’aquest grup dels documents que demostren que la graderia necessita autorització oficial”

“El recorregut de les mentides de Fuset duren el que tardem a encendre l’ordinador i comprovar els documents i la informació”

“Fuset parla d’un informe jurídic que li avala, però passada una setmana del seu anunci i posterior reiteracions en mitjans, ni ho dóna a conèixer ni apareix el misteriós informe.

• “Ja n’hi ha prou, de confondre a l’opinió pública, cada instància que presenta un particular a l’Ajuntament, genera un expedient, que finalitza en una resolució, d’autorització o no, del sol·licitat amb els respectius informes previs que se sol·liciten pel servei gestor a la resta de serveis afectats pel sol·licitat pel particular.

El regidor del Grup Municipal Popular, Félix Crespo, ha manifestat que “després de dues setmanes del fatídic accident, l’alcalde segueix absent i mirant a un altre costat, mentre els seus regidors estan escenificant una guerra de declaracions bochornosa i gravíssima, que oculta una mica de major calat que ens temem que és el que té amagat a l’alcalde”.

A l’autorització aportada per aquest Grup el divendres passat, en relació a la sol·licitud de la mateixa empresa instal·ladora de les graderies, en aquest cas, per a la instal·lació i servei de 5 foods-tracks, 1 kiosco-bar i 3 barres de bar per a venda de menjar en el marc dels concerts de Vivers, hem comprovat que existeix una altra autorització municipal, prèvia sol·licitud per instància el 22 de juny de l’empresa que realitza el servei, en relació a la instal·lació de tres barres en els Jardínes del Palau, autoritzant-se el muntatge i l’explotació de 2 barres per a la venda de menjars i beguda i les pèrgoles que les cobreixen de sis per sis metres quadrats.

Després d’aquesta comprovació, Crespo ha indicat que “els arguments esgrimits per la regidoria de Festes, sobre la no necessitat d’autorització, es torna a desmuntar, una vegada més, amb aquesta autorització que facilitem. És insultante la forma de mentir d’un responsable polític a l’opinió pública a través dels mitjans de comunicació, quan Fuset ho afirmava en roda de premsa, sabia perfectament de l’existència d’aquestes resolucions, senzillament perquè els expedients generats, després de la presentació de les instàncies, són del seu propi Servei de Cultura Festiva i para més detall en la mateixa autorització, és el mateix qui a través d’un decret sol·licita a la delegació de domini Públic la seua autorització”.

Expedients del Servei de Cultura Festiva:

I-01904-2017_497: Sol·licita autorització per a instal·lació de barres i Food trucks per a venda de menjar en concerts vivers

I-01904-2017-511: Autorització agranes Jardins del Palau – Gran Fira de València 2017

En el punt segon de les dues resolucions figura literalment:
…/…
Segon.- El Regidor Delegat de Cultura Festiva, mitjançant Decret de data 26 de juny del corrent any, dóna instruccions perquè s’inicien els tràmits oportuns per a l’adopció de la corresponent resolució d’autorització.
…/…

Segons s’indica en els condicionants de la resolució (Jardínes del Palau), per a unes instal·lacions de molta menys volumetria, complexitat en la instal·lació, i risc en la seguretat en relació amb les graderies instal·lades en Vivers, després dels informes de diversos serveis afectats, es demana: ‘…/… Hauran d’utilitzar-se estructures desmuntables, no permanents, que compten amb les certificacions i homologacions necessàries per al seu muntatge i ús…, Per les empreses autoritzades haurà d’aportar-se certificat signat per tècnic competent sobre l’estabilitat estructural de les instal·lacions…, Hauran d’ajustar-se a la normativa general d’ús de parcs i jardins reflectida en la vigent ordenança Municipal de Parcs i Jardins …, No està autoritzada la manipulació d’elements del jardí …, la brutícia que es genere en aquests actes així com al seu al voltant provocada per l’esdeveniment serà netejada per l’organitzador o si escau, contractarà a aquest efecte una empresa especialitzada, evacuant-se les restes obtingudes en finalitzar l’acte, només podran accedir els vehicles de servei per a càrrega i descàrrega, no podent quedar aparcat per cap concepte en el jardí cap vehicle, l’organitzador repararà els possibles danys que es produïsquen en el Jardí amb motiu d’aquesta activitat, L’interessat, en aplicació de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues, art. 5.5, haurà d’ingressar la quantitat d’1.278,72 €. La present autorització té caràcter independent dels permisos, llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables, fins i tot de competència municipal, que l’autoritzat precise, si escau, per a la instal·lació i l’exercici de la seua activitat, que han de ser tramitades per aquest, al seu càrrec’. ”Aquestes condicions (Jardínes del Palau) incloses en qualsevol resolució, depenent dels serveis que informen, són les que estan arreplegades en les ordenances municipals i vetlen per la seguretat jurídica de l’Ajuntament i máxime quan els Jardínes del Real-Vivers és un jardí històric catalogat com Bé de Rellevància Local (BRL)”, ha afegit Crespo.

Per a finalitzar Crespo ha demanat “la compareixença urgent de l’alcalde en un assumpte de gestió municipal que li competeix directament, tan delicat i greu com aquest en el qual segueixen operatives les graderies, acollint gent concerte després de concert, sense autorització municipal. Des de la roda de premsa del dimarts, ha passat una setmana i noves dades confirmen que aquest govern va mentir sent conscients que ho feien, ens preguntem si és per açò la por a comparèixer i explicar tots els extrems. És injustificable que l’alcalde no done la cara, aquesta absència i silenci seria impensable que ocorreguera en una altra ciutat, amb aqueixa actitud d’irresponsabilitat i covardia li està faltant el respecte als ciutadans que es mereixen conèixer els “és injustificable que l’alcalde no done la cara.”

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
La Diputació promociona la marca turística de Castelló a milions de potencials turistes a través del patrocini del FIB

La marca turística provincial aprofita la transcendència mediàtica del FIB, amb més de 3.200 milions d'impactes informatius Martínez: "A més

Cerrar