El Consell regula el Fondo de Cooperació Municipal *Incondicionado que garanteix la suficiència financera dels municipis i potencia la seua autonomia local

El Consell ha aprovat el decret pel qual es regula el Fondo de Cooperació Municipal *Incondicionado de la Comunitat Valenciana, que té per objecte garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i potenciar la seua autonomia local.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha posat l’accent que es tracta de “una aliança entre la Generalitat, els ajuntaments i les diputacions que s’adherisquen amb la finalitat d’establir la col·laboració financera de la Generalitat amb les entitats locals”

Durant la seua intervenció en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, Oltra ha recordat que, el passat 27 de gener, el Consell va aprovar el Pla del Fons de Finançament de les Entitats Locals, “un dels grans compromisos del Seminari de Govern de Torrevella”.

El pla s’estructurava en tres parts: el Fondo de Cooperació Municipal *Incondicionado, que ara es regula mitjançant el decret aprovat pel Consell; les línies de participació en els fons europeus i les línies de finançament per a projectes municipals.
D’aquesta manera, segons estableix el decret que regula el Fondo de Cooperació Municipal, la seua naturalesa és *incondicionada i no finalista, és a dir, els municipis i les entitats locals menors podran destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un concret objectiu o finalitat.

Les aportacions del Fons de Cooperació tenen el caràcter de transferències als municipis i entitats locals menors, a fi de finançar globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent.

La dotació anual màxima vindrà determinada pel crèdit pressupostari que es consigne en la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat i, si escau, per l’import que les diputacions provincials adherides consignen a tal fi en els seus respectius pressupostos anuals. Per a aquest exercici en concret, la dotació consignada en els Pressupostos de la Generalitat és de 40 milions d’euros.

Col·laboració institucional per a cobrar les multes de trànsit a no residents

En un altre ordre de coses, el Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià d’Administració Tributària (*IVAT) i l’Ajuntament de València perquè el consistori puga cobrar multes de trànsit i ORA a aquelles persones que estiguen domiciliades en altres localitats de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta ha explicat que “la funció de recaptació dels ens locals està limitada legalment al seu àmbit territorial, però es pot encarregar a la comunitat autònoma, com és el cas, actuacions recaptatòries del procediment executiu que hagen que realitzar-se fóra de l’àmbit territorial del municipi, d’acord amb la normativa vigent”.

En aquest sentit, Oltra ha indicat que es tracta de “efectuar les gestions pertinents perquè aquells infractors que no residisquen en la ciutat de València es facen càrrec de les multes per tràfic o estacionament de l’ORA, com ocorre en altres grans ciutats com Madrid, Barcelona i Sevilla”.

Fins ara, les sancions d’aquest tipus que s’imposaven en la ciutat de València a persones amb residència en altres municipis no es podien cobrar per estar domiciliades fora del terme municipal i, per tant, fora de les competències territorials de l’ajuntament.

A partir de la signatura d’aquest conveni, la Generalitat, a través del *IVAT, podrà demanar informació a entitats financeres i autoritzar sol·licituds d’embargament per a pagar les multes interposades pel consistori en la ciutat quan la persona residisca en qualsevol part de la Comunitat Valenciana.

El *IVAT tindrà també la capacitat d’alçar embargaments i resoldre recursos de reposició interposats contra les seues actuacions i, a més, podrà realitzar totes aquelles accions que siguen necessàries per a l’execució d’embargaments fóra de l’àmbit territorial de competències de l’Ajuntament de València.

*Sastipen *thaj *mestipen: salut i llibertat

Amb aquestes paraules en *romaní, la vicepresidenta ha informat que el Consell ha aprovat una declaració institucional amb motiu de la celebració el 8 d’abril del Dia Internacional del Poble Gitano.

Segons ha explicat Oltra, el Consell “vol manifestar públicament el seu suport i reconeixement a la comunitat gitana de la nostra comunitat”, al mateix temps que expressa “el seu compromís amb aquest important conjunt de ciutadans i ciutadanes que, des d’una identitat cultural pròpia i singular, constitueixen una part inseparable de la societat valenciana”.

La vicepresidenta ha aprofitat l’ocasió per a recordar la persecució que ha patit el poble gitano al llarg de la seua història “i, especialment, a les més de 500.000 persones gitanes que van patir el *Samudaripen, el genocidi *antigitano del règim nazi”.

Encara que s’han aconseguit avanços importants en les últimes dècades per a facilitar la seua inclusió, el Consell és conscient que encara queda “un llarg camí que recórrer, en el qual és imprescindible garantir la igualtat i ser fermes contra la discriminació i el creixent racisme gitano”.

Referent a açò, Oltra ha incidit que el Consell vol “combatre la imatge social negativa i estereotipada de la comunitat gitana”, per la qual cosa s’ha volgut sumar a la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano amb la campanya institucional “La Veu Gitana”, engegada per Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l’objectiu de “instar a la societat a desfer-se de perjudicis i acabar amb els estereotips”.

Finalment, la vicepresidenta ha emplaçat a la ciutadania a aprofitar la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano per a mostrar “fermesa contra la discriminació i el creixent racisme *antigitano i que es *visibilice la diversitat”. En la seua opinió, “és una bona ocasió per a reconèixer i *visibilizar a la comunitat gitana i comprometre’ns per a caminar cap a la seua plena ciutadania”.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Les Arts posa en escena el melodrama ‘Lucrèce Borgia’, de Victor Hugo, que va inspirar l’òpera homònima de Donizetti

El Palau de les Arts Reina Sofía posa en escena el melodrama 'Lucrèce Borgia', de Victor Hugo, que va servir

Cerrar