El Consell acaba amb la discriminació salarial dels funcionaris que accedeixen a altres grups de titulació

El Consell ha autoritzat la modificació del decret pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera de la Generalitat i s’estableix el procediment d’adaptació al nou sistema de carrera professional amb l’objectiu d’acabar amb la discriminació salaria dels funcionaris que accedeixen a altres grups de titulació

Transcorreguts dos exercicis des de la seua engegada, s’ha considerat necessari fer un pas més en la configuració del decret, abordant una reforma parcial quant a les conseqüències pràctiques que l’aplicació del complement compensatori té en allò casos en què un canvi de cos o grup professional porta aparellat un canvi de grup de classificació professional.

Amb la present reforma, fruit de la negociació amb els sindicats en la Taula Sectorial de la Funció Pública, es pretén avançar en la idea de garantir que la dimensió horitzontal del dret a la promoció professional de l’els empleats públics de caràcter fix, no es veja afectada en els casos d’accés a altres grups de titulació.

Per a açò, s’opta per un model de carrera professional horitzontal que incorpore tot el temps treballat per cada persona emprada pública de caràcter fix, a l’última situació en actiu que aquesta tinga, de forma proporcional entre el grup o subgrup en el qual s’està en actiu i el grup, subgrup o agrupació professional funcionarial en el qual tinga serveis prestats.

Ademas, la modificació del decret ha permès abordar i corregir deficiències del mateix detectades a través de la gestió diària de la carrera professional.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
El Consell modifica la Llei de Pressupostos per a incorporar l’increment salarial als empleats públics

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret llei de modificació de la Llei de Pressupostos de la

Cerrar