Característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat (EBAU)

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport publica les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat (EBAU)

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat avui l’ordre anual del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat (EBAU) del curs 2017-2018, així com les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes.

L’avaluació haurà de ser realitzada en finalitzar el curs escolar 2017-2018 únicament pels qui desitgen accedir a la Universitat en el curs 2018-2019 per a cursar un Grau.

Amb el Reial decret-Llei 5/2016, el Govern va ampliar el termini per a la implantació dels efectes de les noves avaluacions finals d’etapa mentre es duguen a terme les negociacions del Pacte d’Estat social i polític per l’educació en la Subcomissió del Congrés, a fi de col·laborar decididament al procés de dialogue. D’aquesta forma, durant el període transitori no serà necessària la superació de la EBAU per a obtenir el títol de Batxillerat, sinó que només serà necessari superar-la per a l’accés al Grau universitari.

Amb la finalitat de garantir l’homogeneïtat i estandardització de les proves, les seues característiques i disseny comprenen les matrius d’especificacions (que determinen els estàndards a tenir en compte en l’avaluació i els pesos o percentatges orientatius que corresponen als blocs de continguts de les matèries), el nombre mínim i màxim de preguntes, el tempo d’aplicació, i la tipologia de les preguntes (així, les preguntes d’opció múltiple o tipus test no podran superar el 50% de la puntuació).

Es vetlarà per l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. L’avaluació de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu prendrà com a referència les adaptacions curriculars de l’etapa. Aquestes adaptacions en cap cas es tindran en compte per a minorar les qualificacions obtingudes.

Novetats:

Pel que fa a l’any passat s’han introduït alguns canvis, entre els quals podem destacar els següents:

– S’han modificat les dates de realització de la EBAU, perquè no interferisquen amb el normal desenvolupament del curs i per a garantir que els resultats estiguen disponibles en dates que permeten als estudiants realitzar amb normalitat els tràmits d’admissió a la universitat:

* Les proves hauran de finalitzar abans del dia 15 de juny de 2018, i els seus resultats provisionals seran publicats abans del 29 de juny.

* Les proves corresponents a la convocatòria extraordinària hauran de finalitzar en les següents dates:

– Si se celebren al juliol, abans del 13 de juliol de 2018. En aquest cas, els resultats provisionals de les proves hauran de ser publicats abans del 21 de juliol.

– Si se celebren al setembre, abans del 15 de setembre de 2018. En aquest cas, els resultats provisionals hauran de ser publicats abans del 22 de setembre.

– Una altra novetat ha sigut la introducció, com a garantia per als estudiants, de la validesa indefinida de la superació de la prova d’accés, inclosa la realitzada el curs passat.

Les qualificacions obtingudes en les proves per a millorar la nota d’admissió tindran una validesa de dos cursos acadèmics a partir de la seua superació, tant si es realitzen en finalitzar aquest curs com les realitzades el curs passat.

– Amb la finalitat de millorar les qualificacions obtingudes, es possibilita als estudiants la presentació en successives convocatòries a qualsevol de les proves: es prendrà en consideració la qualificació més alta que s’haja obtingut.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Mulet: “Costa torna a apuntar a Bonig quan reconeix els pagaments en B de Secopsa al PP”

El portaveu al Senat, Carles Mulet, ha afirmat hui que la declaració de l'ex número 2 del PP valencià, Ricardo

Cerrar