Bases II concurs Francisco Jose García D´*espardenyà valenciana Alzira 2018

1. Podrà participar en el Concurs, prèvia invitació que cursarà l’organització *TNR, qualsevol cuiner professional, major d’edat, sempre que siga en representació d’una empresa d’hostaleria o entitat afí a la gastronomia i ho acredite amb la documentació corresponent, si és requerida per l’Organització.

2. La Comissió Organitzadora, estarà integrada per l’alcalde d’Alzira, Francisco José Esteve, tres representant de *TNR i personal assessor designat pel Comitè Organitzador que té potestat per a convidar als cuiners que anualment consideren oportú per a participar en el Concurs.

Un representant de la de la Comissió Organitzadora que actuarà com a Secretari comunicarà als participants les regles generals del concurs, així com el mecanisme de valoració del jurat, que han sigut dipositades en un notari d’Alzira abans del *incio.

– Cada participant triarà un sobre segellat i numerat.
– Dins de cada sobre hi haurà dues cartolines: una blanca que indica el torn amb la programació que s’hauran de presentar els platons, si calguera programar torns. Una altra amb una lletra per a l´*espardenyà que presenten al concurs i que els acredita davant l’organització.
-El Notari tindrà l’acta amb les lletres i amb una numeració que farà coincidir i que *pondrà a la disposició d’una sola persona de l’organització, per a la puntuació del jurat.

3. Per a l’edició d’enguany, la Comissió Organitzadora seleccionarà fins a un màxim de 30 concursants.

4. El cuiner pot estar acompanyat d’un ajudant de cuina i l’organització proporcionarà a cadascun una invitació personal per al menjar.

5. El cuiner ha d’elaborar una *Espardenyà de 20 racions, segons la recepta confeccionada pel Comitè Organitzador del Concurse d´*Espardenyà Valenciana, i que es *darà als concursants.

6. La finalitat del Concurs és la implantació d’unes normes de màxima qualitat en la restauració, així com una major divulgació i reconeixement de la *Espardenyà Valenciana a escala nacional. A aquests efectes, els participants en el Concurs que incloguen en la carta dels seus restaurants la *espardenyà valenciana, hauran d’elaborar-la d’acord amb la recepta al fet que fa referència la base anterior.

7. L’organització enviarà als cuiners convidats el formulari d’inscripció així com la fulla de manteniment a tercers (ANAVEN). El formulari d’inscripció contindrà una autorització de cessió dels drets dels guanyadors del Concurs en favor de la Comissió Organitzadora i, o a l’Ajuntament. Aquests documents s’hauran de retornar originals a l’adreça aportada o a l’Ajuntament amb totes les dades emplenades i signats pels participants i l’entitat bancària fins a les 14:00 hores del 10 de març d’enguany.

8. El Concurs tindrà lloc entre la Plaça del Regne i l’Avinguda Luis Suñer d’Alzira, i s’iniciarà a les 10.00 hores del diumenge 11 de març de 2018. Si es produeix algun canvi d’ubicació aquesta serà comunicada amb antelació als concursants.

9. Els cuiners participants hauran de vestir uniforme reglamentari, i en cas de representar en una casa regional, podran presentar-se amb el vestit típic. Durant la preparació de la *espardenyà valenciana serà imprescindible la perfecta identificació de l’empresa o entitat concursant. Els participants podran realitzar durant el Concurs publicitat de l’empresa o entitat a la qual representen, sempre amb autorització de l’Organització.

10. Els premis es comunicaren durant el menjar i als quals es pot optar són els següents:

Premis generals:

1º premi: 3.000 €
2º premi: 1.500 €
3º premi: 1.000 €

Als imports anteriors se’ls aplicaran els descomptes corresponents dels impostos en vigor

11. Els premiats d’un any podran participar en l’edició del Concurs de l’any següent.

12. Els premis s’abonaran mitjançant transferència bancària després de la presentació de la corresponent factura en el *FACE, o el Portal telemàtic de l’Ajuntament d’Alzira.

13. Correspon atorgar els premis al Jurat Qualificador que estarà format, a proposta de la Comissió Organitzadora, per un mínim de 7 membres i un màxim de nou triats entre caps de cuina, representants del món de la gastronomia, així com personalitats i persones reconegudes en altres camps socials.
El Jurado puntuarà de zero a deu sent el president l’únic que podrà votar amb decimals.
Les puntuacions del jurat seran arreplegades per personal d’una Notaria i el Notari estendrà acta i la donarà al Comitè organitzador perquè en prengueu coneixement i posterior publicitat.

14. La composició del Jurat Qualificador es farà pública, com a mínim, abans de l’inici del Concurs si l’organització ho considera necessari.

15. La decisió del Jurat Qualificador és inapel·lable.

16. El Jurat Qualificador puntuarà: a) El punt de cocció de la creïlla, Anguilla, conill, i ou b) El gust, c) El color, d) El punt *picante.

17. Serà desqualificada automàticament la *espardenyà que continga algun ingredient diferent a la fórmula presentada per l’organització.

18. La *espardenyà estarà preparada i es presentarà al Jurat Qualificador a l’hora fixada per la Comissió Organitzadora.

19. Perquè tots els concursants estiguen en les mateixes condicions per a optar al premi, la Comissió Organitzadora proporcionarà la recepta de l´*Espardenyà a cada concursant amb els següents ingredients:
Les quantitats que es descriuen a continuació corresponen a una ració

• 4 trossos d’anguila
• 2 trossos de conill
• 3 trossos de creïlla
• 1 ou
• All
• *Azafran
• *Pimentón *picante
• Pebre blanc
• Colorant alimentós
• *Guindilla
• Cacauet
• Ametla
• Julivert
• Pa
• Sal
• Olie
• Aigua

Eines: 1 paella, calder, o *parisien amb capacitat per a cuinar les racions del concurs i que ho portarà cada concursant. L’organització posarà a disposició la llenya per al concurs.

Els concursants es presentaran amb la resta d’utensilis necessaris.

20. Els guanyadors del Concurs estaran lligats a est durant 1 any, i hauran de sol·licitar permís a l’organització per a qualsevol acció promocional que pogueren realitzar. En cas que no es respectara aquesta obligació, se sancionaria amb la prohibició de participar en qualsevol altra edició del Concurs, sense perjudici d’altres accions legals que pogueren adoptar-se.

21. Qualsevol qüestió que puga sorgir en el desenvolupament del Concurs, i no estiga especificada en aquestes Bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora.

22. La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació total de les Bases, i de les decisions de la Comissió Organitzadora.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Les estacions de metro de Xàtiva i Colón es tancaran en les hores pròximes a la mascletà

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT ANUNCIA LES MESURES PER A GARANTIR LA SEGURETAT DURANT LES FALLES DE 2018 La Junta

Cerrar